Måling af alkoholindhold

Med metoden beskrevet her kan man måle alkohol i øl eller anden spirituøs drik uden at kende OG ved afkogning. Den kræver blot et hydrometer og en beholder der kan måle volumen med en nogenlunde præcision. Jeg har prøvet metoden på en hjemmebrygget øl hvor jeg kendte OG og FG for at sammenligne og fik ganske tæt på samme alkoholindhold! En mere præcis fremgangsmåde med rigtig laboratorieudstyr kan læses hos wetnewf.org (pdf).

Fremgangsmåde

  1. Mål apparent SG og afmål præcist volumen.
  2. Fjern alt alkohol ved kogning og brug næsen.
  3. Fyld op til oprindeligt volumen med rent vand.
  4. Mål real SG og udregn SG-point-differens.
  5. Lav tabelopslag og find ABV (nedenfor).

I flere detaljer

Man starter med at måle SG af øllet direkte - denne måling giver FG. Dernæst afmåles et præcist volumen af øllet og dette gøres efter SG-målingen for mest nøjagtigt volumen. Volumenet skal blot være stort nok til at man kan foretage en SG-måling (altså er 200 ml i de flestes tilfælde nok). Nu fjernes alt alkohol ved afkgoning i en almindelig gryde uden låg. Alkoholen er helt bortkogt når der er ca. ⅓ af det oprindelige volumen tilbage og der ikke kan lugtes alkohol i dampene mere. Det bortkogte volumen erstattes nu med rent vand (demineraliseret vand til strygejern og bilbatterier). Det gøres ved at overføre alt afkoget til målebeholderen og fylde vand i indtil man er tilbage til volumenet før kogning. Der omøreres så afkoget blandes med vandet. Nu foretages en ny SG-måling og differensen mellem denne og den første måling i SG-point, hvor SG-point = (SG - 1)⋅1000, bruges til tabelopslag i tabellen nedenfor som giver alkoholindholdet i øllet. Får man værdier mellem dem i tabellen kan man interpolere - se formlen under tabellen.

SG-målingen efter afkogning kan omregnes til ekstrakt og dette er det såkaldte Real Extract (RE) som er restekstraktet i øllet (sukkerstoffer, proteiner, mv.). Hvis man synes det er sjovt, kan man bruge Ballings formel til at estimere hvad Original Extract (OE) var for øllet!

Alkoholindhold for SG-point-differencer

SG-point diff. ABV %
0 0.00
1 0.64
2 1.30
3 1.98
4 2.68
5 3.39
6 4.11
7 4.85
8 5.61
SG-point diff. ABV %
9 6.39
10 7.18
11 7.98
12 8.80
13 9.65
14 10.51
15 11.40
16 12.30
17 13.20
SG-point diff. ABV %
18 14.10
19 15.10
20 16.00
21 17.00
22 18.00
23 19.00
24 20.00
25 21.00
26 22.00

Kilde: Realbeer.com, S. W. Thomas med reference til: Technisch handboek voor de amateur wijn- en biermaker by Leo van der Straten, ISBN 90-245-0969-6.

Funktionsudtryk

Jeg plottede datapunkterne i Excel og fik et 2.-gradspolynomium som udtrykker ABV som funktion af SG-point-differens og som kan interpolerer dataen fra tabellen (R2 = 1.000):

$$\A\B\V = 8.064⋅10^{-3} ⋅ {SG_{pd}}^2 + 6.397⋅10^{-1} ⋅ SG_{pd} - 1.407⋅10^{-2}$$

I stedet for at lave et tabelopslag kan man indtaste de målte SG-værdier her og få ABV beregnet:

ABV%

EUs regler for præcision af alkoholangivelse

Ifølge EUs regler skal alkoholindholdet oplyses som volumenprocent med 1 decimal og overholde følgende:

Eksempelvis kan man forvente at se noget lignende dette på en almindelige pilsner: "Øl 33 cl. alk. 4,6% vol."